Shotwell 0.5.1 เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่เกิดมาจากฝั่ง Linux และกำลังได้รับความในยิมที่มันใช้ทรัพยากรณ์น้อยกว่าโปรแกรมจัดการภาพทั่วๆ ไป พร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งรูปภาพ หมวดการจัดหมวดหมู่ภาพ และระบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัพโหลดภาพเหล่านั้นขึ้นสู่ Facebook, Flickr หรือแม้แต่ Picasa Web Albums ก็ได้ครับ.

shotwell1

shotwell2

shotwell3

shotwell4

shotwell5

Credit:ohodownloads.com

Comment